Wat kost een gerechtsdeurwaarder?

0

Sommige schuldenaren hebben helaas de neiging om hun hoofd in het zand te steken. Geen geld om een openstaande vordering te betalen en te angstig (of te laks, dat kan natuurlijk ook) om een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser.

Al deze gevallen leiden vaak vroeg of laat tot een bezoek van de gerechtsdeurwaarder. Hierdoor loopt het bedrag van de openstaande vordering vaak behoorlijk op: de gerechtsdeurwaarder moet immers ook betaald worden. Maar hoe worden de kosten van een gerechtsdeurwaarder eigenlijk vastgesteld? En zitten hier limieten aan?

Om met die laatste vraag te beginnen: ja, daar zitten limieten aan. De kosten voor de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder zijn vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Iedere taak die de gerechtsdeurwaarder verricht, heeft dus een eigen, vastgelegde kostprijs. De gerechtsdeurwaarder heeft de plicht om zich aan deze wettelijke vergoeding te houden en kan dus niet op eigen houtje besluiten om de kostprijs naar boven te schroeven. Ook het verstrekking van korting is niet toegestaan.

Hoe meer taken de gerechtsdeurwaarder moet verrichten, hoe hoger de uiteindelijke kostprijs voor de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder zal worden. Een complex dossier valt dan ook duurder uit voor de schuldenaar in kwestie. Naast de kostprijs van de gerechtsdeurwaarder worden ook verschillende indirecte belastingen geheven, zoals registratierechten, griffierechten en recht op geschriften.

Vaak moeten de kosten voor de gerechtsdeurwaarder en de indirecte belastingen in eerste instantie worden opgehoest door diegene die de hulp van de gerechtsdeurwaarder inroept: de gerechtsdeurwaarder heeft immers het recht om vooraf provisie te vragen. Wel zal de gerechtsdeurwaarder alles in het werk stellen om de kosten te verhalen op de schuldenaar.

Delen >

Laat weten wat jij vindt