Taken van een gerechtsdeurwaarder

0

Het werkterrein van de gerechtsdeurwaarder is zeer divers. Om een beetje een idee te geven van wat een gerechtsdeurwaarder allemaal doet, is het handig om allereerst een onderscheid te maken tussen gerechtelijke en buitengerechtelijke tussenkomsten.

Gerechtelijke tussenkomsten

Onder gerechtelijke tussenkomsten vallen de opdrachten die een gerechtsdeurwaarder moet afhandelen in het kader van een gerechtelijke procedure. Grechtsdeurwaarders zijn verplicht om een verzoek om gerechtelijke tussenkomst in te willigen, zij kunnen dus geen zaken weigeren. Wel mag de gerechtsdeurwaarder besluiten om betaling van zijn provisie te vragen vóórdat hij in actie komt. Wordt deze betaling geweigerd, dan is de gerechtsdeurwaarder niet verplicht de zaak alsnog aan te nemen.

Voorbeelden van gerechtelijke tussenkomsten zijn er te over. Zo wordt een deurwaarder vaak ingeschakeld om een akte te betekenen, dus iemand officieel op de hoogte te stellen van een dagvaarding, een vonnis of een arrest. Ook voor de uitvoering van een gerechtelijke beslissing wordt de gerechtsdeurwaarder aan het werk gezet. Verder mag een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op roerende en onroerende zaken.

Buitengerechtelijke tussenkomsten

Bij buitengerechtelijke tussenkomsten is de gerechtsdeurwaarder niet verplicht om het verzoek tot optreden in te willigen: hij mag de zaak dus weigeren. Onder buitengerechtelijke tussenkomsten vallen bijvoorbeeld schuldbetalingsregelingen in der minne, dat wil zeggen: zonder tussenkomst van de rechter. Het werk van de gerechtsdeurwaarder bestaat in dat geval uit het aanmanen van de schuldenaar, in de hoop deze aan te sporen tot spoedige betaling. Blijft de schuldenaar alsnog in gebreke, dan moet de rechter er aan te pas komen en is er geen sprake meer van een buitengerechtelijke tussenkomst.

Delen >

Laat weten wat jij vindt