Ontruiming door de gerechtsdeurwaarder

0

Ook ontruiming oftewel gerechtelijke uitdrijving behoort tot het takenpakket van de gerechtsdeurwaarder. Om het tot een gerechtelijke uitdrijving te brengen, moet je echter als huurder ernstig in gebreke zijn gebleven: een huurachterstand van enkele dagen of zelfs een maand zal nooit een reden voor uithuiszetting zijn.

Zelfs wanneer je inmiddels een forse huurachterstand hebt opgelopen, kan je een gerechtelijke uitdrijving in veel gevallen voorkomen door met de verhuurder in gesprek te gaan en je goodwill te tonen. Dit doe je uiteraard niet met loze praatjes en beloften, maar met het treffen van een betalingsregeling. Wanneer je je echter vervolgens niet aan deze regeling houdt, kan je alsnog te maken krijgen met gedwongen ontruiming.

Wanneer een huurder zich niet als een goed huurder gedraagt, kan de verhuurder ontbinding van het huurcontract vorderen. Dit is niet alleen wanneer de huurder een flinke betalingsachterstand heeft, maar ook wanneer het gehuurde pand gebruikt wordt voor strafbare zaken, zoals bijvoorbeeld de teelt van hennep. Komt de zaak voor de vrederechter, dan zal deze allereerst vragen of het mogelijk is dat de partijen zich alsnog verzoenen. Bij een betalingsachterstand doch een welwillende huurder zal dit vaak nog mogelijk zijn; in geval van strafbare feiten is de kans op verzoening nagenoeg nihil. Kunnen de partijen niet tot verzoening komen, dan wordt de procedure dezelfde dag nog behandeld worden.

Wanneer de vrederechter de huurovereenkomst ontbindt, heeft de huurder in kwestie nog een maand voordat tot daadwerkelijke ontruiming wordt overgegaan. De gerechtsdeurwaarder moet de bewoner minstens vijf dagen voor de daadwerkelijke gerechtelijke uitdrijving in kennis stellen van de datum en het tijdstip waarop de ontruiming zal plaatsvinden.

Delen >

Laat weten wat jij vindt