Klachten over een gerechtsdeurwaarder

0

Hoewel een gerechtsdeurwaarder verstrekkende bevoegdheden heeft, is hij niet wettelijk onschendbaar. Juist een gerechtsdeurwaarder heeft te maken met een strikt protocol aan wettelijke regels. Overtreding van deze regels kan er toe leiden dat een gerechtsdeurwaarder gestraft wordt. Deze straf kan plaatsvinden op tuchtrechtelijk, burgerrechtelijk of zelfs strafrechtelijk vlak.

Een officiële klacht indienen over een gerechtsdeurwaarder heeft alleen zin wanneer de gerechtsdeurwaarder in kwestie de rechts- of gedragsregels overschreden heeft. U kunt dus geen klacht indienen omdat de gerechtsdeurwaarder iets doet wat u niet bevalt, maar waartoe hij weldegelijk wettelijk bevoegd is. U kunt dus geen klacht indienen over het feit dat de gerechtsdeurwaarder beslag legt op uw auto, maar wel over de manier hoe dat gebeurt, dus bijvoorbeeld als de gerechtsdeurwaarder dit om 3 uur ‘s nachts doet.

Klacht tegen gerechtsdeurwaarder

Heeft u een klacht over een gerechtsdeurwaarder, dan kunt u deze indienen bij de Syndicus-Voorzitter of de Verslaggever van de Raad van de Arrondissementskamer. Wel moet u dit doen bij de arrondissementskamer waartoe de desbetreffende deurwaarder behoort. De Raad van de Arrondissementskamer zal uw klacht vervolgens in behandeling nemen en een onderzoek starten naar de gegrondheid ervan. Als de Raad van de Arrondissementskamer tot de conclusie komt dat uw klacht niet gerechtvaardigd is, zullen er geen sancties aan de gerechtsdeurwaarder worden opgelegd. Als uw klacht gegrond wordt verklaard, kan een sanctie het gevolg zijn. Ook burger- en/of strafrechtelijke vervolging van een gerechtsdeurwaarder is mogelijk.

Delen >

Laat weten wat jij vindt