Klachten over een gerechtsdeurwaarder

1

Hoewel een gerechtsdeurwaarder verstrekkende bevoegdheden heeft, is hij niet wettelijk onschendbaar. Juist een gerechtsdeurwaarder heeft te maken met een strikt protocol aan wettelijke regels. Overtreding van deze regels kan er toe leiden dat een gerechtsdeurwaarder gestraft wordt. Deze straf kan plaatsvinden op tuchtrechtelijk, burgerrechtelijk of zelfs strafrechtelijk vlak.

Een officiële klacht indienen over een gerechtsdeurwaarder heeft alleen zin wanneer de gerechtsdeurwaarder in kwestie de rechts- of gedragsregels overschreden heeft. U kunt dus geen klacht indienen omdat de gerechtsdeurwaarder iets doet wat u niet bevalt, maar waartoe hij weldegelijk wettelijk bevoegd is. U kunt dus geen klacht indienen over het feit dat de gerechtsdeurwaarder beslag legt op uw auto, maar wel over de manier hoe dat gebeurt, dus bijvoorbeeld als de gerechtsdeurwaarder dit om 3 uur ‘s nachts doet.

Klacht tegen gerechtsdeurwaarder

Heeft u een klacht over een gerechtsdeurwaarder, dan kunt u deze indienen bij de Syndicus-Voorzitter of de Verslaggever van de Raad van de Arrondissementskamer. Wel moet u dit doen bij de arrondissementskamer waartoe de desbetreffende deurwaarder behoort. De Raad van de Arrondissementskamer zal uw klacht vervolgens in behandeling nemen en een onderzoek starten naar de gegrondheid ervan. Als de Raad van de Arrondissementskamer tot de conclusie komt dat uw klacht niet gerechtvaardigd is, zullen er geen sancties aan de gerechtsdeurwaarder worden opgelegd. Als uw klacht gegrond wordt verklaard, kan een sanctie het gevolg zijn. Ook burger- en/of strafrechtelijke vervolging van een gerechtsdeurwaarder is mogelijk.

Delen >

1 reactie

 1. Geert maertens op

  Wij ontvingen op 13/12/2019 een laatste bericht voor dagvaarding van GDW LEGIA BV BVBA uit Deinze.
  Het betreft een inning voor de bvba Styn Roels uit sint kruis Brugge.
  Het basisbedrag was 1738,84 euro en werd verhoogd met 10%schadevergoeding en met 85,46 euro intresten.
  Wij hebben hierop onmiddelijk via mail gereageerd: Wij hebben tot op heden geen enkele factuur nog aanmaning van hogervermelde ontvangen.
  GDW Legia reageerde dat de firma roels reeds 2 aanmaningen via post en via mail had verstuurd.
  Via post hebben wij niets ontvangen.En via mail hadden zij het op een verkeerd adres gestuurd.
  Wij hebben dit aan GDW Legia laten weten en ook verklaart dat wij na ontvangst van de factuur onmiddelijk zouden overgaan tot de betaling van de som van 1738,81 euro ( doch niet de bijkomende kosten waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden.
  GDW Legia heeft ons laten weten dat wij wel de som van 1.998,15 euro dienden te betalen voor eind december anders zouden zij ons alsnog laten dagvaarden voor de rechtbank.
  Ik heb deze betaling dan gisteren onder protest betaald.
  Mijn vraag aan jullie is: kunnen zij zomaar zonder enig bewijs van schukd reageren en ook waar kan ik een burgerrechtelijke klacht tegen hen indienen.
  Dank bij voorbaat.
  Hoogachtend,

  Maertens Geert

Laat weten wat jij vindt