De gerechtsdeurwaarder als stok achter de deur

0

Wie “gerechtdeurwaarder” zegt, denkt al snel aan zaken zoals beslaglegging of betekening. Toch is het takenpakket van de gerechtsdeurwaarder daarmee niet ten einde. Een gerechtsdeurwaarder kan ook worden ingezet om te zorgen dat een vonnis van de rechter ook daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht.

Dit kan de gerechtsdeurwaarder niet op eigen houtje en naar eigen inzicht doen: de gerechtsdeurwaarder is hierbij gehouden aan hetgeen in het vonnis is bepaald. De rechter heeft de bevoegdheid om een veroordeelde te verplichten iets wel of niet te doen. Komt de veroordeelde die plicht niet na, dan zal de gerechtsdeurwaarder ervoor zorgen dat alsnog aan deze verplichting wordt voldaan. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de veroordeelde.

Een voorbeeld ter verduidelijking

De heer Pietersen heeft last van de overhangende takken van buurman Jansen. Deze takken hangen immers boven het erf van de heer Pietersen. Ondanks herhaaldelijk verzoek blijft de heer Jansen weigeren de overhangende takken te verwijderen. Uiteindelijk schakelt de heer Pietersen de rechter in, die Jansen veroordeelt tot verwijdering van de takken. Maar wat er na de veroordeling ook verdwijnt: geen takken. De heer Pietersen schakelt nu een gerechtsdeurwaarder in en vraagt hem het vonnis ten uitvoer te brengen. Onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder komt een boomsnoeier de overhangende takken verwijderen. De kosten van zowel de boomsnoeier als de gerechtsdeurwaarder komen voor rekening van buurman Jansen. 

 

Delen >

Laat weten wat jij vindt