Betekening door de gerechtsdeurwaarder

0

Een gerechtsdeurwaarder wordt vaak ingeschakeld om iemand officieel in kennis te stellen van de inhoud van een akte. Door middel van de afgifte van een  gerechtsdeurwaardersexploot is deze officiële kennisgeving een feit. Deze afgifte wordt betekening genoemd. Wat de betekening voor u betekent, hangt af van de aard en de inhoud van de akte. We onderscheiden:

  • Akte van dagvaardiging. Dit houdt in dat u op een bepaalde datum voor de rechtbank moet verschijnen.
  • Akte van betekening van een vonnis. Hierbij wordt u in kennis gesteld van een vonnis van de rechtbank. Deze akte kan worden samengevoegd met een:
  • Akte van bevel tot betalen. Deze akte behoeft waarschijnlijk geen verdere uitleg.
  • Akte van bevel tot ontruiming der woning. Dit betekent dat u uit huis wordt gezet, tenzij u de woning vrijwillig verlaat en de sleutel afgeeft aan de gerechtsdeurwaarder.
  • Akte van beslaglegging. Hierbij wordt er beslag gelegd op uw inkomen, uw woning of uw inboedel.

De betekening door de gerechtsdeurwaarder dient aan de door de wet gestelde eisen te voldoen.

Zo mag de gerechtsdeurwaarder krachtens artikel 47 van het Gerechtelijk Wetboek tussen 9 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens niet overgaan tot een betekening op een niet-openbare plaats, zoals uw woning. Ná 9 uur ‘s avonds of vóór 6 uur ‘s morgens hoeft u dus niet bang te zijn een gerechtsdeurwaarder op uw stoep aan te treffen. Ook in het weekend en op wettelijke feestdagen laat de gerechtsdeurwaarder u met rust, tenzij het een spoedeisende kwestie betreft en de gerechtsdeurwaarder toestemming heeft verkregen van de vrederechter.

Natuurlijk houdt een gerechstdeurwaarder zich niet uitsluitend bezig met betekeningen. In taken van een gerechtsdeurwaarder leest u meer over het werkterrein van de gerechtsdeurwaarder.

 

Delen >

Laat weten wat jij vindt