Inbeslagname door de gerechtsdeurwaarder

0

De huur pas betalen als het salaris gestort is, die ene rekening van de bibliotheek die achteraf gezien al de 10e en niet pas de 20e betaald diende te zijn, na een fikse portie tegenslag de vordering van de garage alleen in termijnen kunnen voldoen: betalingsachterstanden komen op grote schaal voor.

Lang niet iedere betalingsachterstand leidt tot tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, zeker niet wanneer de schuldenaar in gesprek blijft met de schuldeiser en een goede regeling treft om de vordering alsnog zo spoedig mogelijk te voldoen. Notoire wanbetalers daarentegen kunnen vroeg of laat zeker een bezoekje van de gerechtsdeurwaarder verwachten. De gevolgen hiervan kunnen fors zijn: in het ergste geval krijgt u te maken met ontruiming of met beslaglegging (op roerende goederen of derdenbeslag).

Bij beslaglegging op roerende zaken wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoerend en bewarend beslag. Bij een bewarend beslag staat in het deurwaardersexploot wat moet worden bewaard. Een dergelijk beslag is ten hoogste drie jaar geldig. Bij een uitvoerend beslag daarentegen worden de goederen waar beslag op werd gelegd niet bewaard, maar door de gerechtsdeurwaarder opgehaald en aangeboden op een openbare verkoop. De opbrengsten uit de openbare verkoop worden vervolgens, volgens wettelijke regels, verdeeld onder de schuldeisers.

inbeslagname: rechten en plichten

Beslaglegging op roerende goederen kan van alles inhouden: zo kan (een gedeelte van) de inboedel van de schuldenaar vatbaar zijn voor beslag, maar ook diens voer- of vaartuig, gereedschappen, machines en werktuigen, de inhoud van een bij de bank gehuurde kluis of effecten of aandelen. Wordt er beslag gelegd op de inboedel, dan heeft het geen zin om domweg het huis te verlaten en de gerechtsdeurwaarder op de stoep te laten staan: deze heeft de wettelijke bevoegdheid om zich toegang tot de woning te verschaffen. Hiertoe kan de gerechtsdeurwaarder de hulp inroepen van een slotenmaker. Wordt de deur geopend door een slotenmaker, dan is de gerechtsdeurwaarder wettelijk verplicht om hierbij een politieagent aanwezig te laten zijn. Behalve omslachtig, leidt een dergelijke procedure ook tot hogere gerechtsdeurwaarderskosten.

Delen >

Laat weten wat jij vindt