Beslaglegging: derdenbeslag

0

Het aangaan van schulden is iets wat wij u zeker zullen afraden. Is een schuld niet te vermijden, zorg dan dat u goede afspraken maakt met uw schuldeiser(s) en houdt u hier ook vervolgens aan. Doet u dit niet, dan is de kans niet ondenkbaar dat u vroeg of laat te maken krijgt met een gerechtsdeurwaarder.

Heeft uw schuldeiser eenmaal de hulp ingeroepen van een gerechtsdeurwaarder, dan zijn de kosten die deze gerechtsdeurwaarder maakt, voor uw rekening. Deze kosten komen dus bovenop de prijs van de openstaande vordering.

De gerechstdeurwaarder zal in de regel alles in het werk stellen om de vordering van uw schuldeiser(s) op u te verhalen. Hiertoe staan verschillende middelen open, zoals beslaglegging op roerende zaken. Uw inboedel, auto of boot wordt dan door de gerechtsdeurwaarder in beslag genomen en te koop aangeboden via een openbare verkoop. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan uw schuldeiser(s).

Derdenbeslag door de gerechtsdeurwaarder

Ook kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het zogenoemde derdenbeslag. Hierbij wordt geen beslag gelegd op uw goederen, maar op hetgeen u nog van een derde tegoed heeft. In de regel betreft het hier uw loon of uitkering. De gerechtsdeurwaarder sommeert in dat geval uw werkgever of uitkeringsinstantie om het niet door de wet beschermde deel van de inkomsten in beslag te nemen en over te maken aan de gerechtsdeurwaarder. De werkgever of uitkeringsinstantie is wettelijk verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen.

Niet-beslagbare bedragen

Uw loon of uitkering is niet volledig vatbaar voor beslag. U moet immers een minimaal bedrag overhouden voor uw levensonderhoud: geld om uw woning, elektriciteit, verzekering en voedsel mee te betalen. De wetgever heeft dan ook bepaald dat de eerste € 1.037,= van uw inkomsten niet vatbaar zijn voor beslag. Daarna gaat het beslagbare gedeelte procentueel omhoog, tot een bedrag van € 1.345: alles daarboven is volledig vatbaar voor beslag. Heeft u een of meerdere kinderen, dan worden de drempelbedragen verhoogd met € 64,= per kind.

 

Delen >

Laat weten wat jij vindt