Alles over de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder mag dan best een aardige vent zijn, als ‘ie ineens op de stoep staat is het toch even schrikken. En dat is niet verwonderlijk: het bezoek van een gerechtsdeurwaarder kan immers verregaande consequenties hebben. Zo kan de gerechtsdeurwaarder langskomen om je in kennis te stellen van het feit dat je voor de rechter moet verschijnen; dit gedeelte van zijn taken wordt betekening genoemd. Ook kennisgeving van een nadere gerechtelijke uitdrijving geschiedt door de gerechtsdeurwaarder. Dit zijn, naast het leggen van beslag, eigenlijk de meest bekende werkzaamheden. Maar er is meer! In taken van de gerechtsdeurwaarder vind je een uitgebreid overzicht van alle taken die een gerechtsdeurwaarder op zich kan en mag nemen.

Je zal zien, dat de bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder wellicht nog verder strekken dan je in eerste instantie gedacht had. Dat wil echter niet zeggen, dat de gerechtsdeurwaarder geheel en al als ‘vogelvrij’ beschouwd dient te worden. Juist iemand die een positie bekleedt waarin hij of zij verregaande bevoegdheden heeft, is in de regel gebonden aan strenge wetten en voorschriften. Zo ook de gerechtsdeurwaarder. In plichten van de gerechtsdeurwaarder wordt verder ingegaan op de voorschriften waaraan iedere gerechtsdeurwaarder zich dient te houden. Overtreding van deze voorschriften kan leiden tot diverse sancties, waaronder tucht-, burger- of zelfs strafrechtelijke vervolging van de gerechtsdeurwaarder.

In klachten over de gerechtsdeurwaarder lees je wat je moet doen als je een klacht wilt indienen over de handelingen en/of handelswijze van een gerechtsdeurwaarder. Hou er wel rekening mee dat je alléén kunt klagen over hoe de gerechtsdeurwaarder te werk gaat; het blote feit dat de gerechtsdeurwaarder overgaat bijvoorbeeld loonbeslag of beslag op roerende goederen is geen reden op zich om een klacht in te dienen, aangezien de bevoegdheid om dit te doen juist voortvloeit uit de bijzondere positie die de gerechtsdeurwaarder krachtens het gerechtelijk wetboek verkregen heeft.

Wil je meer weten over hoe te handelen bij een bezoek van de gerechtsdeurwaarder, dan kan je terecht bij het artikel Bezoek van de gerechtsdeurwaarder. Of wellicht zou je graag zélf een keer in de schoenen van de gerechtsdeurwaarder staan. In werken als gerechtsdeurwaarder lees je er alles over.